Dofinansowania do szkoleń i doradztwa

Dzięki znakowi jakości MSUES, który potwierdza wysoką jakość naszych usług, jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych PARP. Mamy możliwość realizowania szkoleń i doradztwa z dofinansowaniem ze środków publicznych.

Możliwość skorzystania z dofinansowania dostępna jest w ramach aktualnie prowadzonych programów z taką opcją. Zmieniają się one cyklicznie, mają różne wymagania co do beneficjentów i usług.

Aktualnie (stan na 07.05.2023) dostępne możliwości pozyskania dofinansowania publikujemy poniżej:


Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-07-2022r. do 30-09-2023r.

 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorcy mogą uzyskać do 150 000 zł na szkolenia, 80% dofinansowania kosztów szkoleń.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP,
 • kadra menadżerska,
 • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

DATA KOLEJNEGO NABORU zostanie ogłoszona po 10.05.2023. na stronie operatora projektu. Tam też znajdziecie listę niezbędnych dokumentów.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach tego projektu (wnioski przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, więc trzeba złożyć wniosek w momencie startu naboru – w ciągu parunastu minut nabór jest zamykany…) na stronie operatora.

 1. Pozytywna decyzja i podpisanie umowy na dofinansowanie doradztwa / szkoleń.
 2. Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych
 3. Wybór usług WideScope z Bazy Usług Rozwojowych i zgłoszenie przez bazę
 4. Uczestnictwo w szkoleniu
 5. Opłata za szkolenie
 6. Rozliczenie dofinansowania

Bony na szkolenia

Projekt bonów na szkolenia działa jeszcze tylko w kilku województwach. Z dofinansowania dla pracowników mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski o dofinansowanie składa się u lokalnych operatorów programu (lista stron poniżej). Można uzyskać 80% dofinansowania do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych PARP.

 1. Zachodniopomorskie: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
 2. Śląskie: Fundusz Górnośląski SA